• Thực đơn
  • Giới thiệu

Cá Tươi

Cá Thu

Đã được đặt 77 lần
+289.000 đ +

Cá Bớp Loại 1

Đã được đặt 124 lần
+299.000 đ +

Cá Mú Cá Đánh Tự Nhiên

Đã được đặt 312 lần
+299.000 đ +

Cá Bơn ( Cá Zảnh )

Đã được đặt 144 lần
+129.000 đ +

Cá Hanh

Đã được đặt 211 lần
+179.000 đ +

Cá Đối

Đã được đặt 312 lần
+179.000 đ +

Cá Giò Tươi Sống

Đã được đặt 278 lần
+169.000 đ +

Cá Dìa, Cá Đánh Lưới Hằng Ngày

Đã được đặt 188 lần
+189.000 đ +

Cá Trai Trứng Tươi

Đã được đặt 102 lần
+139.000 đ +

Cá Ngừ Bò Tươi Ngon – Thịt Mát Lành Tính

Đã được đặt 145 lần
+129.000 đ +

Cua Ghẹ

Cua Thiên Nhiên – Chắc Gạch, Không Tính Dây

Đã được đặt 254 lần
+319.000 đ +

Hàu Sò Ốc

Hàu Sửa Thân To, Chắc Thịt , Tươi Sống

Đã được đặt 236 lần
+69.000 đ +

Mực Tươi

Mực Lá Tươi Sống

Đã được đặt 325 lần
+345.000 đ +

Nông Sản

Gà Ta Gà Thả Vườn

Đã được đặt 85 lần
+150.000 đ +

Tôm Các Loại

Tôm Hùm Xanh Loại 1

Đã được đặt 380 lần
+1.190.000 đ +

Tôm Sú Biển, Tôm Tự Nhiên

Đã được đặt 255 lần
+109.000 đ +
0 sản phẩm đặt
Tổng cộng 0 đ
Đặt hàng